Radca prawny Wiśniowski

Serdecznie witamy na stronie radcy prawnego Wiśniowski i zachęcamy do zapoznania się z informacjami, dotyczącymi świadczonych przez radcę usług.

Radca Wiśniowski specjalizuje się w sprawach związanych z:

  • prawem oświatowym
  • prawem administracyjnym
  • prawem ochrony konkurencji i konsumentów
  • prawem pracy
  • prawem cywilnym
  • prawem gospodarczym
  • prawem rodzinnym
  • prawem handlowym

Usługi kancelarii radcowskiej Wiśniowski skierowane są zarówno dla klientów indywidualnych, jak również dla klientów firmowych. Kancelaria Wiśniowski świadczy porady prawne na najwyższym poziomie, a głównym przesłaniem jest zadowolenie klienta i merytoryczna pomoc. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz wiedzy radcy, pomoc prawna udzielana jest w sposób przejrzysty i zrozumiały dla każdej osoby. Ponadto cechy takie jak: rzetelność oraz determinacja w dążeniu do postawionego sobie celu sprawiają, że sprawy objęte pomocą radcy prawnego finalizowane są z pozytywnym dla klienta skutkiem. Podejście do każdej osoby jest niezwykle indywidualne, co pomaga stworzyć więź na poziomie radca-klient. Prowadzi to również do dogłębnego poznania problemu. Radca Wiśniowski udziela porad prawnych w sytuacjach losowych, ale możliwe jest również nawiązanie stałej współpracy i objęcie prawną opieką działalności gospodarczej klienta. Radca kieruje się dewizą: co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. Sprawia to, że wyróżnia się na tle innych pracowników kancelarii radcowskich niezwykłą terminowością w realizowaniu powierzonych spraw. Ponadto pomoc radcowska nie kończy się na etapie udzielenia porady prawnej. W przypadku sytuacji, gdy niezbędne jest wstąpienie na drogę sądową, radca sprawuje opiekę nad sprawą i występuje przed Sądem w imieniu powoda. Kancelaria radcy prawnego Wiśniowski zajmuje się również kwestiami związanymi z mediacją oraz podejmowaniem niezbędnych negocjacji.

Nie istnieją sprawy, których nie jest się w stanie rozwiązać, a trudne wyzwania jedynie motywują do wzmożonej pracy i pomagają się rozwijać – to główne przesłanie.

Ponadto kancelaria radcowska Wiśniowski ciągle się rozwija i dostosowuje do panujących tendencji. Dlatego też powstała możliwość zaczerpnięcia porady prawnej on-line u naszego specjalisty. Proces ten jest niezwykle prosty, wystarczy jedynie wypełnić anonimowy formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji odnaleźć można w zakładce Porady prawne on-line.

Kancelaria radcowska Wiśniowski to najlepszy wybór, jeśli poszukujesz fachowej pomocy!