Prawo ochrony konkurencji zajmuje się ochroną przedsiębiorców rynkowych przed niezgodnymi z prawem działaniami innych przedsiębiorców. Do niezgodnych z prawem działań konkurencji należą: zakłócanie rozwoju wolnorynkowego oraz ograniczenie swobodnej realizacji działalności gospodarczej. Dzisiejsze czasy są niezwykle trudne dla osób posiadających własne biznesy i działalności gospodarcze.

Egzekwowanie ochrony konsumentów i konkurencji

Dzieje się tak ze względu na obszerne zapisy prawne, które w większości przypadków są niejasne dla zwykłego obywatela. Niestety również inni przedsiębiorcy, którzy działają w ramach wolnego rynku nie zawsze są w porządku i egzekwują przepisy prawne. Może zdarzyć się tak, że brak znajomości zapisów prawa doprowadzi do jego pogwałcenia, a więc złamania. Aby uchronić się przed sytuacją, w której skutki nieprzestrzegania prawa mogą okazać się niezwykle negatywne i dotkliwe, warto zasięgnąć porady radcowskiej. Radca prawny posiada wiedzę i doświadczenie oraz oferuje pomoc w trudnych sytuacjach prawnych. Radca obliguje się do reprezentowania klienta w postępowaniach prawnych oraz pomaga wypracować działania, które nie naruszają zasad prawa ochrony konkurencji i konsumentów.