Radca prawny Wiśniowski oferuje pomoc z zakresu:

  • odszkodowań rzeczowych
  • odszkodowań osobowych
  • odszkodowań majątkowych

Odszkodowania rzeczowe:

Za każdą poniesioną szkodę majątkową, niezależnie od wartości uszkodzonej rzeczy, należy się odszkodowanie. Ubezpieczyciel sprawcy szkody ma obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości, która odpowiada wyrządzonej szkodzie. Sprawy o odszkodowania rzeczowe są niezwykle trudne, ponieważ ubezpieczyciele niechętnie chcą wypłacać wysokie odszkodowania. Radca prawny pomoże wycenić wysokość szkody oraz odpowiada za reprezentowanie jednostki do momentu, gdy uzyska ona roszczone przez siebie świadczenia.

Odszkodowania osobowe:

Odszkodowania osobowe to poniesione szkody na życiu lub zdrowiu osoby, również członków rodziny. Jeżeli zdrowie poczęło się pogarszać, ulegliśmy wypadkowi, w którym uszkodziliśmy część ciała, lub zmarła nam bliska osoba – posiadamy prawo do roszczeń o odszkodowania osobowe. Radca prawny w przypadku spraw o odszkodowania osobowe wycenia wysokość poniesionej szkody oraz jest odpowiedzialny za reprezentowanie jednostki do momentu, w którym uzyska ona odpowiednie roszczenia.

Odszkodowania majątkowe:

Szkody majątkowe dotyczą przede wszystkim nieruchomości, pojazdów, narzędzi – czyli dóbr fizycznych. Do szkód majątkowych zaliczamy jednak również prawa niefizyczne, np. prawa autorskie. Naruszanie praw majątkowych zazwyczaj odbywa się poprzez niewiedzę, zaniechanie lub nieostrożność. W każdej sytuacji, w której osobą winną jest konkretny człowiek, należy się odszkodowanie. Radca prawny w takiej sytuacji reprezentuje jednostkę do momentu, w którym uzyska ona odpowiednie świadczenia.