Prawo oświatowe jest częścią prawa administracyjnego, które reguluje nadzór i organizację nad polską oświatą. Do jego głównych zasad należy przede wszystkim prawna ochrona nauczycieli oraz dbanie o odpowiednie, zgodne z zasadami BHP warunki do nauki, zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Niestety w ostatnich latach system oświaty w Polsce ulegał bardzo wielu przemianom, niekoniecznie niosącym za sobą pozytywne skutki. Nowo wprowadzone przepisy prawne często są skonstruowane w sposób niejasny i nieprzejrzysty dla odbiorcy, stąd wymagana jest pomoc radcy prawnego.

Prawo oświatowe okiem radcy prawnego

Porada radcowska dotyczyć może szerokiego zakresu pomocy nauczycielowi. Dzięki wiedzy, radca pomoże rozwiązać wszystkie niejasności, objaśnić w prosty sposób na jakich zasadach obowiązuje prawo oświatowe i jakie są prawa i obowiązki nauczycielskie wobec niego. Jednym z najczęstszych kłopotów, z którymi zmierzają się pracownicy oświatowi jest fakt, czy pracodawca może wypowiedzieć stosunek pracy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla podratowania stanu zdrowia. Większość osób przekonana jest, iż jest to niezgodne z prawem i często chcą wstępować na drogę sądową z dyrektorem placówki oświatowej za działanie wbrew prawu. Niestety istnieje uchwała, której treść mówi, że złożenie przez pracownika oświaty wniosku o urlop nie stanowi przeszkody do rozwiązania z nim umowy o pracę. Zatem warto zawierzyć swoją niepewność radcy i skonsultować ją dokładnie. Ponadto radca prawny specjalizuje się w tworzeniu statutów i regulaminów dla placówek oświatowych.