Radca prawny Wiśniowski oferuje pomoc z zakresu:

  • spadków
  • testamentów
  • dziedziczenia

Spadki:

Spadek zazwyczaj kojarzy się z korzyściami majątkowymi. Trzeba jednak mieć na uwadze, że istnieją sytuacje i spadki, które niestety nie są korzystne dla spadkobiercy. Odziedziczyć można nie tylko dobra finansowe, ale i długi osoby zmarłej. W takiej sytuacji warto być zaznajomionym z prawem spadkowym, które reguluje sytuacje prawne i pozwala przyjąć lub odrzucić dany spadek. Radca prawny pomoże poradzić sobie z taką sytuacją.

Testamenty:

W testamencie zawarta jest ostatnia wola zmarłego, która charakteryzuje się wolą rozporządzenia dobrami majątkowymi osoby zmarłej po jej śmierci. Aby testament w świetle prawa był uznany za ważny, osoba, która sporządza dany dokument musi być w stanie w pełni świadomym oraz nie może działać pod przymusem czy groźbą. Wola wyrażona w testamencie ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Sprawy testamentowe warto zawierzyć rzetelnemu radcy prawnemu, aby uniknąć nieporozumień na tle prawnym.

Dziedziczenie:

W przypadku braku testamentu, a zatem braku zapisu woli zmarłego o rozporządzeniu jego dobrami majątkowymi, obowiązuje dziedziczenie ustawowe. Zapis o dziedziczeniu ustawowym figuruje w kodeksie cywilnym. Kto zatem może dziedziczyć dobra majątkowe osoby, która nie sporządziła testamentu? Są to krewni wstępni (rodzice) oraz zstępni (dzieci) zmarłej jednostki. Aby proces dziedziczenie odbył się poprawnie w świetle prawa, warto zasięgnąć porady radcowskiej.