Windykacja:

Windykacja kojarzona jest z procesem niezwykle nieprzyjemnym. Łączy się ona bezpośrednio z dochodzeniem roszczeń do własności jednostki, która znajduje się w rękach innej osoby. Radca prawny pomaga w windykacji różnego typu należności. Prowadzi takie postępowanie, którego głównym zadaniem jest odnalezienie dobra finansowego dłużnika. Przede wszystkim w sprawach windykacyjnych bardzo ważne jest polubowne i spokojne załatwienie sprawy (mediacje). W przypadkach, gdy mediacje nie są skuteczne, niestety należy zasięgnąć pomocy komornika.

Postępowanie nakazowe:

Postępowanie nakazowe polega na rozpoznaniu sprawy przez sąd na złożony przez powoda wniosek, który został zgłoszony w pozwie. W postępowaniu nakazowym sąd może orzec, że pozwany musi uiścić opłatę w kwocie podanej przez powoda. Aby uzyskać żądane świadczenia, istotne jest, aby zasięgnąć prawnej porady radcowskiej, który pomoże nam sformułować wniosek, który kierujemy do sądu rejonowego lub okręgowego.

Egzekucja:

Egzekucja komornicza jest ostateczny etapem, w którym wierzyciele upominają się o swe dobra majątkowe. Kiedy długi rosną, a nie ma środków finansowych na spłatę wierzycieli, niestety trzeba liczyć się z wizytą komornika. Radca prawny w sytuacji egzekucji majątkowej może pomóc jednej albo drugiej stronie, w zależności od sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Jeśli potrzebujemy pomocy prawnej, bo dłużnik nie chce oddać pożyczonych majątków, lub też jeśli nie jesteśmy w stanie spłacić długów, ze względu na brak funduszy, należy zgłosić się po poradę radcowską.