Kim jest radca prawny?

Głównym zadaniem radcy prawnego jest pomoc jednostkom obywatelskim w uzyskaniu najpotrzebniejszych informacji z szeroko pojętej dziedziny prawa. Radca udziela informacji oraz porad z zakresu wszystkich dziedzin prawniczych osobom prywatnym, jak i różnym firmom. Kancelaria Radcowska z którą współpracujemy a specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu prawa pracy spełnia wszystkie opisane poniżej warunki oraz obwarowania pozwalające świadczyć usługi z zakresie prawa pracy i nie tylko. Ustawa o radcach prawnych głosi:

Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Radca prawny, czyli adwokat?Wizerunek radcy prawnego

Stanowisko radcy prawnego niezwykle często mylone jest z posadą adwokata. Pomimo, że zarówno adwokat, jak i radca prawny posiadają ten sam status, istnieją między nimi dwie podstawowe różnice. Przede wszystkim radca prawny nie może występować w roli obrońcy w sądowych sprawach karnych. Owe uprawnienia przysługują tylko i wyłącznie adwokatom. Radcy prawnemu natomiast przysługuje możliwość reprezentacji powództwa cywilnego oraz oskarżyciela posiłkowego podczas rozpraw sądowych. Drugą różnicą jest fakt, iż radca posiada możliwość zatrudnienia się w zakładzie pracy, kiedy adwokat ową możliwością nie dysponuje.

Warto zajrzeć na Krajowa Izba radców Prawnych oraz definicja z Wikipedii

 

Jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry radca prawny?

Zawód radcy prawnego kojarzony jest z kręgiem zawodów zaufania publicznego. Dlaczego tak ważne jest, aby zaufać radcy? Radca prawny zajmuje się niezwykle istotnymi aspektami życia publicznego, czyli prawem. Aby móc zaczerpnąć fachowej porady, człowiek musi mieć pewność, że daną osobę może obdarzyć zaufaniem, powierzyć jej swoje kłopoty i problemy. Dlatego tak istotne jest, aby radcy prawni cechowali się przede wszystkim: odpowiednimi kompetencjami (są to osoby po specjalistycznych studiach), rzetelnością, sumiennością i dyskrecją. Ponadto radca prawny powinien być osobą o nieskazitelnej szczerości i ogromnym poczuciu honoru i obowiązku społecznego. Jest to zawód, w którym należy poświęcić swój czas i wiedzę drugiemu człowiekowi. Niekiedy należy również umieć wesprzeć i podtrzymać drugą osobę na duchu. Zatem zawód radcy prawnego nie należy do najłatwiejszych, a idealny radca powinien być nie tylko specjalistą od zapisów prawnych, ale i posiadać wrażliwość oraz odpowiednie podejście do człowieka.